Filip Wolny – licencjaty

Karolina Kasperczak, 2016 – Analiza porównawcza zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej oraz wodzie produkcyjnej na stacji uzdatniania wody przy ulicy Podgórnej w Chodzieży w latach 2008-2015.

Maciej Brandt, 2016 – Charakterystyka hydrologiczna rzeki Powa w profilu Posoka w latach 1974-2010.

Wojciech Dombrowski, 2016 – Analiza zmienności zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej i uzdatnionej na przykładzie stacji uzdatniania wody w Pile w latach 2005-2015.