Monika Okońska – licencjaty

2017/2018

Adamczyk Marcin, 2018. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Wkry w profilu Brudnice w latach 1971-2010.

Lipowicz Magdalena, 2018. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Legi w profilu Kucze w latach 1971-2010.

Walczak Mateusz, 2018. Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód jeziora Gopło w latach 1985-2016.

 

2016/2017

Małycha Agata, 2017. Ocena stanu technicznego urządzeń melioracji szczegółowych w powiecie zielonogórskim i powiecie grodzkim Zielona Góra w latach 2012-2016.

Matuszczak Adrianna, 2017. Współdziałanie wód powierzchniowych i podziemnych na Pojezierzu Ełckim w latach 1975-1983.

Kałużna Justyna, 2017. Chemizm wód podziemnych w rejonie ujęcia Tursko B koło Pleszewa w latach 2012-2014.

 

2015/2016

Biskup Joanna, 2016. Renowacja stawów infiltracyjnych w zlewni rzeki Bogdanki w latach 2013 – 2015.

Błażejewski Jakub, 2016. Zmiany parametrów fizykochemicznych wód Jeziora Kierskiego w latach 1993-2014.

Dobrowolska Małgorzata, 2016. Charakterystyka ujęć wód podziemnych miasta Nowogard.

Sławiński Jędrzej, 2016. Warunki odpływu rzeki Tanew w profilu Osuchy w latach 1971-2010.

Śremski Arkadiusz, 2016. Zmiany parametrów fizykochemicznych wód Jeziora Powidzkiego w latach 1985-2015.

Woźniak Aleksandra, 2016. Procesy technologiczne i rola stacji uzdatniania wody w Gruszczynie w systemie zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej.

 

2014/2015

Badziąg Mateusz, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Noteć w profilu Krzyż Wielkopolski w latach 1971-2010.

Kostrzewa Patrycja, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Drawy w profilu Drawno w latach 1971-2010.

Kotlarek Zuzanna, 2015. Wpływ melioracji rolnych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w gminie Gołuchów.

Stramowski Jakub, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Regi w profilu Resko w latach 1957- 2010.

Wiśniewski Marcin, 2015. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Parsęty w latach 1956-2010 profil Białogard.