Anna Maria Szczucińska – publikacje

Zieliński M., Szczucińska A., Drożdżyński M., Frankowski M., Pukacz A., 2019 – Water Quality Assessment of a Meromictic Lake Based on Physicochemical Parameters and Strontium Isotopes (87Sr/86Sr) Analysis: A Case Study of Lubińskie Lake (Western Poland). Water, 11, 2231; doi:10.3390/w11112231. LINK

Kaczmarek M., Marciniak M., Szczucińska A., 2019 – Experimental studies and modelling of the fluidization of sands. Journal of Hydrology, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124205. LINK

Latos B., Szczucińska A., Kozłowski R., 2019 – Assessment of the quality and irrigation purpose suitability of alluvial water in Erfoud, Morocco. Quaestiones Geographicae, 38: 67–79. LINK

Marciniak M., Matusiak M., Szczucińska A., Kaczmarek M., 2019 –  Badania modelowe uwarunkowań fluidyzacji strefy hyporeicznej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 476: 79–86. LINK

Szczucińska A., Dłużewski M., Kozłowski R., Niedzielski P., 2019 – Hydrochemical diversity of a large alluvial aquifer in an arid zone (Draa River, S Morocco). Ecological Chemistry and Engineering, S, 26: 81–100. LINK

Latos B., Sobczak-Szelc K., Skocki K., Kozłowski R., Szczucińska A., 2018 – Chemical composition of utility water in the arid climate zone on the examples of Kébili and Medenine regions (southern Tunisia). Prace Geograficzne, 155: 139–156. LINK

Marciniak M., Kaczmarek M., Szczucińska A., 2018 –  Model matematyczny fluidyzacji strefy hyporeicznej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 471: 89–96. LINK

Marciniak M., Szczucińska A., Kaczmarek M. 2017 – Zmienność współczynnika filtracji w strefie hyporeicznej
w świetle badań laboratoryjnych. Przegląd Geologiczny, 65: 1115-1120. LINK

Szczucińska A. 2017 – Hydrochemical background based on spring waters (Lubuskie Lakeland, Western Poland). Geochemistry International, 55: 1-7, DOI: 10.1134/S0016702917140051. LINK

Dłużewski M., Kozłowski R., Szczucińska A.2017 – Potencial use of alluvial groundwater for irrigation in arid zones- Mhamid Oasis (S Morocco). Ecological Chemistry and Engineering, S, 24: 129-140, DOI: 10.1515/eces-2017-0010. LINK

Szczucińska A. 2016 – Spring water chemistry in a formerly glaciated area of western Poland: the contribution of natural and anthropogenic factors. Environmental Earth Sciences, 75: 712, DOI: 10.1007/s12665-016-5548-y. LINK

Marciniak M., Szczucińska A.M. 2016 Determination of diurnal water level fluctuations in headwaters. Hydrology Research, 47: 888-901. DOI: 10.2166/nh.2016.039. LINK

Szczucińska A. M. 2016 – Wypływy wód podziemnych w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym. [W:] Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. M. Maciantowicz (red.), Gorzów Wlkp. – Zielona Góra: 53-64. LINK

Szczucińska A. M. 2016 – Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania delt śródlądowych w klimacie suchym (na przykładzie Delty Okawango). [W:] Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). M. Dłużewski, I. Tsermegas (red.), Warszawa: 221-232.

Rychła A., Buczyńska E., Szczucińska A. M. 2015 – The environmental requirements of Crunoecia irrorata (Curtis, 1834) (Trichoptera: Lepidostomatidae) and the potential of the species for use as an indicator: an example from the vistulian glaciation area. Journal of Limnology, 74: 421-432. DOI: 10.4081/jlimnol.2015.1108. LINK

Szczucińska A. M. 2015 – Wypływy wód podziemnych. [W:] Łagowsko – Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. A. Pukacz, M. Pełechaty (red.), Gorzów Wlkp. – Zielona Góra: 57-64. LINK

Marciniak M., Szczucińska A. M. 2014 – Factors controlling daily oscillations of springs discharge. [In:] D. Gustafsson, L. Zhang „The Nordic Hydrology Model Linking science and practice”. XXVIII Nordic Hydrological Conference, Stockholm 2014, Sweden, s.66 (abstract and poster).

Szczucińska A. M. 2014 – Seasonal and spatial variations in hydrochemistry of spring water in formerly glaciated areas of western Poland – contribution of natural and anthropogenic factors. [In:] D. Gustafsson, L. Zhang „The Nordic Hydrology Model Linking science and practice”. XXVIII Nordic Hydrological Conference, Stockholm 2014, Sweden, s.83 (abstract and poster).

 Szczucińska A. M. 2014 Spatial distribution and hydrochemistry of springs and seepage springs in the Lubuska Upland of western Poland, Hydrology Research, 45: 379-390. DOI:10.2166/nh.2013.249. LINK

 Szczucińska A.M., WasielewskI H. 2013 – Seasonal water temperature variability of springs from porous sediments in Gryżynka Valley, western Poland. Quaestiones Geographicae, 3: 111–117. DOI 10.2478/quageo-2013-0019, ISSN 0137-477X.  LINK

 Michalik A., Szczucińska A.M. 2011 – Wykorzystanie analizy wiązkowej do interpretacji składu chemicznego wód ze źródeł na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Biuletyn PIG, 445: 405-412.  LINK

Szczucińska A.M. 2011 – Occurrence and temporal variations of groundwater outflows in the Petuniabukta region, Spitsbergen, Polish Polar Research, 32: 361-374.  LINK

Szczucińska A.M., Siepak M., Marciniak M., Zioła-Frankowska A. 2010 – Seasonal and spatial changes of metal concentrations in groundwater outflows from porous sediments in the Gryżynka-Grabin Tunnel Valley in western Poland, Environmental Earth Sciences, 61:921–930. DOI 10.1007/s12665-009-0407-8.  LINK

Szczucińska A.M. 2009 – Rola wypływów wód podziemnych w zasilaniu rzeki Gryżynki (Wysoczyzna Lubuska). [W:] Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Gdańsk: 382-389.  LINK

Szczucińska A.M. 2009 – Wypływy wód podziemnych w Rynnie Gryżyńsko-Grabińskiej. Wyd. Bogucki, Poznań. ISBN 978-83-61320-51-7.  LINK

Szczucińska A.M., Marciniak M. 2008 – Zones of groundwater outflow in the Gryzyna-Grabin tunnel valley as an example of groundwater outflows on the Polish Plain. [W:] G. Migiros, G. Stamatis, G. Stournaras (red), The Geological Society of Greece, Athens, 863-868, ISBN 978-960-88816-5-5.

Marciniak M., Dragon K., Szczucińska A.M. 2007 – Measurements of selected water balance components in Ebbaelva catchment, Svalbard-pilot study. Landform Analysis, 5: 51-54.  LINK

Szczucińska A.M.  2006 – Strefy wypływów wód podziemnych w Rynnie Gryżyńsko-Grabińskiej na Wysoczyźnie Lubuskiej. [W:] Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów – Doktorantów, Harasimiuk M. (red.), Lublin: 49-56.