Marek Marciniak – publikacje

Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak

WYKAZ  PUBLIKACJI

2016

135. Marciniak M., Szczucińska A. (2016): Determination of diurnal water level fluctuations in headwaters. Hydrology Research 47, s.888-901. LINK

2014

134. Okońska M., Marciniak M. (2014): Modelowanie migracji znacznika w hydrowęźle badawczym na podstawie doświadczenia terenowego. [W:] A. Krawiec, I. Jamorska (red.) Modele matematyczne w hydrogeologii. Wyd. Nauk. UMK, Toruń, s. 193-197.

133. Marciniak M., Szczucińska A. (2014): Factors controlling daily oscillations of springs discharge. [In:] D. Gustafsson, L. Zhang „The Nordic Hydrology Model Linking science and practice”. XXVIII Nordic Hydrological Conference, Stockholm 2014, Sweden, s.66 (abstract and poster).

132. Szpikowski J., Szpikowska G., Zwoliński Z., Rachlewicz G., Kostrzewski A., Marciniak M., Dragon K. (2014): Character and rate of denudation in Hight Arctic glacierized catchment (Ebbaelva, Central Spitsbergen). Geomorphology 218, s.52-62, (str.11, rys.10, tab.6. lit.64).LINK

131. Marciniak M., Dragon K., Chudziak Ł. (2014): Water circulation within a high-Arctic glaciated valley (Petunia Bay, Central Spitsbergen): Recharge of a glacial river. Journal of Hydrology 513 p. 91-100,(str.10, rys.7, tab.6. lit.28). LINK


2013

130. Marciniak M., Okońska M., Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K. (2013): Analiza parametryczna krzywej przejścia znacznika przez kolumnę filtracyjną. Biuletyn PIG 456, s.385-390, (str.6, rys.4, tab.2. lit.9).  LINK

129. Marciniak M., Kaczmarek M., Wolny F. (2013): W-tube system with bi-exponential response – a model for permeability tests in heterogeneous aquifers. Journal of Hydrology 501, s.175-182 (str.8, rys.7, tab.3. lit.31)  LINK

 

2012

126. Praca zbiorowa pod red. M. Marciniaka (2012): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu tom II Biografie. Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, ss. 280, ISBN 978-83-7654-179-2.

125. Praca zbiorowa pod red. M. Marciniaka (2012): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu tom I Historia. Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, ss. 455, ISBN 978-83-7654-179-2.

124. Wolny F., Kaczmarek M., Marciniak M. (2012): Laboratoryjna metoda identyfikacji podwójnej przepuszczalności hydraulicznej na podstawie testu PARAMEX. Biuletyn PIG Nr 451, Hydrogeologia Z.XIII, s. 235-245 (rys.4, tab.8, lit.7).  LINK

123. Chudziak Ł., Marciniak M. (2012): Badania laboratoryjne drenażu i infiltracji wody przez osady denne na modelu fizycznym. Biuletyn PIG Nr 451, Hydrogeologia Z.XIII, s. 17-25 (rys.6, tab. 4, lit.5).  LINK

122. Marciniak M. (2012): The PARAMEX test a method of determining hydrogeological properties of groundwater recharge zone. [In:] 39 th International Association of Hydrogeologists Congress „Confronting Global Change”, Toronto 2012, Kanada, (str.8, rys.15, fot.1. tab.1. lit.13).  LINK

121. Marciniak M., Kaczmarek M., Wolny F. (2012): Identifying the parameters of a dual permeability medium based on a PARAMEX test. [In:] 39 th International Association of Hydrogeologists Congress „Confronting Global Change”, Toronto 2012, Kanada, (str.8, rys.8, lit.19).  LINK

120. Rachlewicz G., Kostrzewski A., Marciniak M., Szpikowski J., Zwoliński Z. (2012): The function of contemporary phisical geography processes in polar regions (Dickson Land, Svalbard). [In:] P. Churski (ed.) Contemporary Issues In Polish Geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.95-110. (str.16, rys.8, lit.62), ISBN 978-83-63400-14-9.  LINK

 

2011

119. Stobiecki Z., Marciniak M. (2011): Zastosowanie metody PARAMEX do oceny stanu technicznego piezometrów w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 35, z. 3/1, s.247-258 (str.12, rys.9, lit.10).  LINK

118. Marciniak M., Dragon K., Chudziak Ł. (2011): O zasilaniu wodą gruntową rzeki polarnej Ebba w rejonie Zatoki Petunia na środkowym Spitsbergenie. Biuletyn PIG, 445, z. XII/1, s.371-381, (str.11, rys.7, tab.4, lit.13).  LINK

 

2010

116. Marciniak M., Chudziak Ł., Wolny F. (2010): Zasięg oddziaływania eksperymentu identyfikacyjnego metodą PARAMEX. [W]: Zasoby, zagrożenia i ochrona wód podziemnych. R. Graf, M. Marciniak (red.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ss. 97-107, ISBN: 978-83-62662-13-5, (str.12, rys.8, tab.1, lit.9).  LINK

115. Marciniak M. Graf R. (2010): Badania z zakresu hydrometrii w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu. [W]: Zasoby, zagrożenia i ochrona wód podziemnych. R. Graf, M. Marciniak (red.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: ss. 33-43, ISBN 978-83-62662-13-5, (str.11, rys.0, tab.0, lit.73).  LINK

114. Graf R., Marciniak M. (2010): Badania z zakresu hydrogeologii w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu. [W]: Zasoby, zagrożenia i ochrona wód podziemnych. R. Graf, M. Marciniak (red.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: ss. 9-32, ISBN 978-83-62662-13-5, (str.24, rys.0, tab.0, lit.185).  LINK

113. Marciniak M., Kaczmarek M., Wolny F. (2010): Model fizyczny i matematyczny ośrodka wodonośnego o podwójnej przepuszczalności. Biuletyn PIG, 442, ss. 129-136, (str.8, rys.7, tab.1, lit.6)  LINK

112. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Marciniak M., Wolny F. (2010): Identification of structural and transport parameters of soil from column tests. [W]: EngOpt2010 2 nd International Conference on Engineering Optimization. ISBN: 978-989-96264-3-0, Lisbona 2010, poz.1185 na CD, (str.9, rys.7 tab.4, lit.7).  LINK

111. Szczucińska A.M., Siepak M., Zioła-Frankowska A., Marciniak M. (2010): Seasonal and spatial changes of metal concentrations In groundwater outflows from porous sediments In the Grażyna-Grabin Tunel Valley In western Poland. Environment Earth Sciences, (str.10, rys.5, tab.4, lit.35).  LINK

109. Marciniak M., Dragon K. (2010): The influence of groundwater discharge on the runoff of an Arctic stream (Ebba River, Central Spitsbergen). Biuletyn PIG, 441, ss. 85-92, (str.8, rys.5, tab.4, lit.12).  LINK

108. Dragon K., Marciniak M. (2010): Chemical composition of groundwater and surface water in the Arctic environment (Petuniabukta region, central Spitsbergen). Journal of Hydrology 386 ss.160-172, (str.13, rys.12, tab.2, lit.18).  LINK

 

2009

107. Marciniak M,. Kaczmarek M., Okońska M., Kazimierska-Drobny K. (2009): Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych z zastosowaniem numerycznej symulacji krzywej przejścia oraz metod optymalizacyjnych. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań ISBN: ISBN 978-83-61320-06-7, (str.120, rys.92, tab.14, lit.33).

106. Okońska M., Marciniak M., Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K. (2009): Identification of filtration and migration parameters in MATLAB calculation environment using numerical simulation of breakthrough curve and optimization method. [In:] Water Resources Management V, Brebbia C.A., Popov V. (ed.). WIT Press, Southampton, Boston, ISBN 978-1-84564-199-3, (str. 471-482, rys.10, tab. 1, lit.6).  LINK

105. Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D. (2009): Use of mathematical modeling to investigate inter-aquifer contamination by organic-rich water through an unplugged well (central Wielkopolska, Poland). Hydrogeology Journal, vol.17/5, ss. 1257-1264, (str.8, rys.7, tab.4, lit.11).  LINK

 

2008

104. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Marciniak M., Okońska M. (2008): Identification of transport parameters of soil from kolumn tests. SIAM Conference on Optimization, Boston 10-13.05.2008.

103. Kasztelan D., Marciniak M. (2008): Zastosowanie mapy wektorowej Polski w skali 1:50000 (VMAPL2) do budowy modeli przepływu wód podziemnych. Biuletyn PIG 431 (str. 89-98, rys. 7, tab.2, lit. 8), ISSN 0867-6143.  LINK

102. Dragon K., Górski J., Marciniak M. (2008): Badania hydrogeologiczne z użyciem pakera w studniach z obsypką żwirową. Biuletyn PIG 431 (str. 21-25, rys. 3, tab.2, lit. 7), ISSN 0867-6143.  LINK

101. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Marciniak M., Okońska M. (2008): Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie modelowania krzywej przejścia w środowisku MATLAB. Biuletyn PIG 431 (str. 75-84, rys. 10, tab.1, lit. 8), ISSN 0867-6143.  LINK

099. Szczucińska A., Marciniak M. (2008): Zones of groundwater outflow in the Gryżyna-Grabin tunnel valley as an example of groundwater outflows on the Polish Plain. 8 th International Hydrogeological Congress of Greece. 3rd Workshop on Fissured Rocks Hydrology. Geological Society of Greece, Athens 2008, ISDN 978-960-88816-5-5, (str. 863-868, rys.6, lit.13).  LINK

 

2007

097. Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D. (2007): Geneza i warunki migracji intensywnie zabarwionych wód w poziomie wielkopolskiej doliny kopalnej. Geologos 12 Monographiae 4, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań ISBN: 978-83-60247-99-0, (str.59, rys.22, tab.11, lit.29). LINK

095. Marciniak M., Dragon K., Szczucińska A. (2007): Measurement of selected water balance components in Ebbaelva catchments, Svalbard pilot study. Landform Analysis, Published by the Association of Polish Geomorphologists, vol. 5, s.51-54, (str.4, rys.4, lit.11). LINK

 

2006

093. Marciniak M., Małoszewski P. Okońska M. (2006): Wpływ efektu skali eksperymentu kolumnowego na identyfikację parametrów migracji znaczników metodą rozwiązań analitycznych i modelowania numerycznego. {W}: Geologos 10 „Modelowanie przepływu wód podziemnych”, Poznań Ciążeń, (str.167-187, rys.14, fot.1 tab.2, lit.15).  LINK

092. Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D. (2006): Wykorzystanie modelowania matematycznego do oceny migracji intensywnie zabarwionych wód w rejonie ujęcia Joanka k. Poznania. {W}: Geologos 10 „Modelowanie przepływu wód podziemnych”, Poznań Ciążeń, (str.35-46, rys.7, tab.2, lit.9).  LINK

091. Marciniak M., Okońska M. (2006): The identification of hydrogeological parameters on the basis of the column experiment modelling. International Workshop „From data gathering and groundwater modeling to integrated management”. Alicante Spain, (str.421-427, rys.6, tab.2, lit.4), ISBN:84-7840-655-7.  LINK

090. Dragon K., Górski J., Marciniak M. (2006): Determination of „brown water” origin and spatial distribution in the aquifer with use of the packer in production wells. International Workshop „From data gathering and groundwater modeling to integrated management”. Alicante Spain, Insti (str.249-254, rys.3, tab.2, lit.4), ISBN:84-7840-655-7.  LINK

089. Darcy H. (polska edycja 2006): Publiczne zdroje wodociągowe miasta Dijon. Dodatek Nota D. Red. Marciniak M., Tłum z j. franc. Michalska A., Wyd. Nauk. Bogucki, (str. 92, rys. 19, fot. 1., lit. 4).  LINK

 

2005

088. Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D. (2005): Application of the multilevel pumping to 3D groundwater flow model and contaminant transport calibration. Fifth International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling from Uncertainty to Decision Making. The Hague (Scheveningen) – Nederland, (str. 83-90, rys.4, tab.2, lit.8).  LINK

 

2004

087. Okońska M., Kasztelan D., Marciniak M. (2004): Uwarunkowania dyskretyzacji obszaru dla modelu migracji znaczków przez próbkę gruntu. {W}: Hydrogeologia. I Konferencja „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, (str.185-195, rys.4, fot,1 tab.1, lit.10).  LINK

086. Marciniak M. (2004): Eksperyment identyfikacyjny oraz model parametryczny jako narzędzia identyfikacji parametrów hydrogeologicznych. {W}: Hydrogeologia. I Konferencja „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, (str.161-173, rys.4, lit.10).  LINK

 

2003

085. Marciniak M., Górski J., Rasała M. (2003): Badanie współczynnika filtracji ośrodków szczelinowych o podwójnej przepuszczalności w rejonie wysadu solnego w Wapnie. {W}: Jaworska-Szulc B., Piekarek-Jankowska H. (red.) „Współczesne Problemy Hydrogeologii” Gdańsk Jastrzębia Góra, T. XI, (str.395-402, rys.8, tab.1, lit.4). LINK

084. Marciniak M. (2003): O prawie filtracji w ośrodku porowatym w dwusetna rocznicę urodzin Henry Darcyego. {W}: Jaworska-Szulc B., Piekarek-Jankowska H. (red.) „Współczesne Problemy Hydrogeologii” Gdańsk Jastrzębia Góra, T. XI, (str.389-394, rys.2, fot.1, lit.6).  LINK

083. Krogulec E., Marciniak M. (2003): Badania laboratoryjne i terenowe współczynnika filtracji na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. {W}: Jaworska-Szulc B., Piekarek-Jankowska H. (red.) „Współczesne Problemy Hydrogeologii” Gdańsk Jastrzębia Góra, T. XI, (str.361-368, rys.4, tab.2, lit.6).  LINK

082. Marciniak M. (2003): Henry Darcy i prawo filtracji w dwusetną rocznicę urodzin. Przegl. Geol., vol.51, nr 8, (str.649 – 652, rys.2, fot.1, lit.6).  LINK

081. Dragon K., Marciniak M., Górski J. (2003): Rozpoznanie przyczyn anomalnego zabarwienia wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej przy wykorzystaniu pakera. Przegl. Geol., vol.51, nr 2, (str.151-158, rys.6, tab.5, lit.5).  LINK

080. Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J. (2003): Research of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in cylinders. Geologos, (str.151-167, rys.4, fot.1, tab.3, lit.7).  LINK

079. Marciniak M. (2003): Technical state of piezometers as an element of data quality in groundwaters monitorig. {In}: Veselič M. et all (eds.) RMZ Materials and Geoenvironment, Ljubljana, Vol..50, No.1, (str.213-216, rys.2, lit.5 wersja do druku, str.9, rys.9, lit.7 wersja na CD).  LINK

078. Marciniak M. (2003): On-site determination of hydraulic conductivity in fractured rocks with double porosity. {In}: Krasny J., Hrkal Z., Bruthans J. (eds.) Groudwater in Fractured Rocks, IHP-VI, Series on Groundwater, No.7, Prague, (str.271-272, rys.2, tab.1, lit.3 wersja do druku, str.6, rys.8, tab.1, lit.4 wersja na CD).  LINK

 

2002

077. Marciniak M. (2002): Identyfikacja współczynnika filtracji warstw wodonośnych metodą PARAMEX. PTG O/Poznań, T.XI referat wygłoszony w dniu 5.04.2001, (str.32-46, rys.13, tab.1, lit.12).  LINK

076. Marciniak M. (2002): Metoda oceny stanu technicznego piezometrów na potrzeby monitoringu wód podziemnych. Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, (str.80, rys.41, fot.1, tab.9, lit.50).

 

2001

074. Marciniak M., Górski J., Kaniecki A., Gruszczyński T., Małecki J.J. (2001): Aparat do laboratoryjnego oznaczania wybranych parametrów sorpcji. {W}: Bocheńska T., Staśko S. (red.) „Współczesne Problemy Hydrogeologii” – Wrocław – Krzyżowa, T. X, (str.469-471, fot.1, lit.1). LINK

073. Marciniak M., Szczepańska J. (2001): Bariery mineralne izolujące składowiska odpadów – kontrola ich jakości. {W}: Bocheńska T., Staśko S. (red.) „Współczesne Problemy Hydrogeologii” – Wrocław – Krzyżowa, T. X, (str.393-402, rys.3, tab.1, lit.13).  LINK

072. Marciniak M. (2001): Pomiary tempa kolmatacji filtrów piezometrów. {W}: Bocheńska T., Staśko S. (red.) „Współczesne Problemy Hydrogeologii” – Wrocław – Krzyżowa, T.X/2, (str.133-136, rys.2, tab.1, lit.4).  LINK

071. Marciniak M. (2001): Identyfikacja współczynnika filtracji warstw wodonośnych metodą PARAMEX. {W}: Ides D., Grmela A., Rapantova N. (eds), Hydrogeologie multidisciplinarni pojeti oboru, XI Národni Hydrogeologický Kongres – Sbornik, Ostrava, (str.129-132, lit.10 – wersja do druku; str.9, rys.7, fot.1, lit,11 – wersja na CD).  LINK

070. Marciniak M. (2001): Identification of hydraulic conductivity coefficient of aquifers using the PARAMEX test. {In}: Seiler K.P., Wonhlich S. (eds.), New Approaches Characterizing Groundwater Flow, vol.2., XXXI Congress IAH, Munich, (str.849-853, rys.6, fot.2, tab.1, lit.10). LINK

 

2000

069. Marciniak M. (2000): Uwagi o kalibrowaniu metod pomiarowych na przykładzie pomiaru współczynnika filtracji. VII Symp. pt: „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego”, Toruń – Kończynka 1996, Wyd. PAN, Komitet „Człowiek i Środowisko, Zeszyt 25 , Warszawa, (str.59-67, rys.2, tab.2, lit.4).  LINK

068. Górski J., Marciniak M. (2000): Uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej w świetle 10-letnich doświadczeń na ujęciu we Wroniawach. {W}: Zaopatrzenie w wodę. jakość i ochrona wód. IV Międzynarodowa i XVI Krajowa Konferencja Naukowa. Wyd. PZiTS, Poznań –Kraków, (str.371-382, rys.3, tab.2, lit.11).  LINK

 

1999

066. Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J. (1999): Badania współczynnika filtracji glin czwartorzędowych i iłów trzeciorzędowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Symp. pt: „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego” – Warszawa – Izabelin, (str.14, rys.2, fot.1, tab.3, lit.8).

065. Marciniak M., Górski J., Kaniecki A. (1999): Uniwersalny Permeametr Kolumnowy UPK-99. „Współczesne Problemy Hydrogeologii” –Kielce, T. IX, Wyd. Inst. Geologicznego w Warszawie, INFOMAX, Kielce, (str.467-470, rys.2, lit.1).  LINK

064. Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J. (1999): Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych na przykładzie glin czwartorzędowych i iłów trzeciorzędowych z okolic Poznania. „Współczesne Problemy Hydrogeologii” –Kielce, T. IX, Wyd. Inst. Geologicznego w Warszawie, INFOMAX, Kielce, (str.223-230, rys.3, tab.4, lit.5).  LINK

063. Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J. (1999): Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w cylindrach. Gosp. Surowcami Mineralnymi, T.15, Z. 3, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, (str.107-123, rys.4, tab.3, lit.10).  LINK

062. Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J. (1999): Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w piezometrach. Gosp. Surowcami Mineralnymi, T.15, Z. 3, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, (str.91-106, rys.5, tab.4, lit.7).  LINK

061. Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J. (1999): Badania terenowe i laboratoryjne współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych. Wyd. SORUS, Poznań, (str.101, rys.50, fot.4, tab.14, lit.70).

060. Marciniak M. (1999): Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie skokowej zmiany potencjału hydraulicznego. Metoda PARAMEX. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, (str.277, rys.93, fot.7, tab.50, lit.129).

 

1998

059. Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J. (1998): Laboratoryjne i terenowe oznaczanie współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych. Instrukcja. Wyd. SORUS, Poznań, (str.43, rys.15, tab.10, lit.24).

 

1997

058. Marciniak M. (1997): Kalibracja metod wyznaczania współczynnika filtracji na stanowisku doświadczalnym z kolumnami Darcy. „Współczesne Problemy Hydrogeologii” – Kiekrz, T. VIII, Wyd. WIND, Wrocław, (str.475-478, rys.3, fot.1, tab.2, lit.4).  LINK

057. Burchardt L., Kaniecki A., Marciniak M., Messyasz B., Nagengast B., Pawłat H., Siepak J., Ziętkowiak Z. (1997): Problemy z zagospodarowaniem Jeziora Łęgowskiego. Seria: Idee Ekologiczne, T. 12 , Zesz. 6, UAM w Poznaniu, Wyd. SORUS, Poznań, (str.53, rys.8, tab.11, lit.45).  LINK

 

1996

056. Marciniak M. (1996): Zastosowania metody PARAMEX w badaniach hydrogeologicznych. Techn. Poszuk. Geol., Geosynoptyka i Geotermia, Nr 3-4, (str.81-94, rys.8, fot.1, lit.14).  LINK

 

1995

053. Błaszyk T., Marciniak M. (1995): Propozycja standaryzacji badań wstępnych w otworach hydrogeologicznych typowanych do sieci monitoringu wód podziemnych. Symp. pt: „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego” – Szymbark, Wyd. PIOŚ z serii: „Biblioteka Monitoringu Środowiska”, Warszawa, (str.164-167, rys.1, lit.6).  LINK

052. Choiński A., Gogołek A., Kaniecki A., Marciniak M., Ziętkowiak Z. (1995): Charakterystyka zlewni Różanego Potoku. Konf. Nauk. pt: „Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich” – Poznań, Wyd. SORUS, Poznań, (str.304-313, rys.3, tab.1, lit.11).  LINK

051. Marciniak M., Dąbrowski S., Kaniecki A., Ziętkowiak Z. (1995): Ocena ilościowa i jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu Kopla i Głuszynki oraz prognoza współdziałania projektowanego zbiornika „Głuszyna” z wodami podziemnymi. Konf. Nauk. pt: „Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich” – Poznań, Wyd. SORUS, Poznań, (str.325-343, rys.5, tab.6, lit.15).  LINK

050. Marciniak M. (1995): Model matematyczny reakcji warstwy wodonośnej na skokową zmianę ciśnienia hydrostatycznego w otworze hydrogeologicznym. „Aktualne Problemy Hydrogeologii” – Krynica, T. VII, Wyd. AGH, Kraków, (str.337-347, rys.5, lit.6).  LINK

049. Ziętkowiak Z., Marciniak M. (1995): Ocena wpływu wysypiska komunalnego we wsi Turostówko na zmiany jakości wód podziemnych. Bad. Fizjograf. n. Pol. Zach., Seria A – Geogr. Fiz., T. XLVI, PTPN Poznań, (str.152-161, rys.3, lit.3).  LINK

048. Marciniak M. (1995): Zmiany parametrów filtracyjnych warstwy wodonośnej na ujęciu drenażowym Reda-Pieleszewo, na podstawie pomiarów metodą PARAMEX. Bad. Fizjograf. n. Pol. Zach., Seria A – Geogr. Fiz., T. XLVI, PTPN Poznań, (str.115-126, rys.7, tab.3, lit.12).  LINK

 

1994

047. Kaniecki A., Marciniak M., Ziętkowiak Z. (1994): Ekologiczne wymogi podpiętrzenia i regeneracji jeziora Łęgowskiego. Konf. Hydrograf. pt: „Problemy hydrologii regionalnej” – Karpacz, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław, (str.8, rys.1, lit.2).  LINK

 

1993

044. Marciniak M. (1993): Ocena stanu technicznego otworów hydrogeologicznych na podstawie badań metodą PARAMEX. Symp. pt: „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego” – Szczecinek, Wyd. PIOŚ z serii: „Biblioteka Monitoringu Środowiska”, Warszawa, (str.156-168, rys.9, lit.3).  LINK

043. Burchardt L., Jeznach J., Kaniecki A., Król P., Marciniak M., Mirecki J., Pawłat H., Pierzgalski E., Siepak J., Szymański A., Wiencław E., Wolski W. (1993): Możliwości podpiętrzenia i regeneracji jeziora Łęgowskiego. Przegl. Nauk. Wydz. Melior. i Inż. Środ. SGGW Zesz. 3, Warszawa, (str.35, rys.15, tab.8, lit.17).  LINK

 

1989

038. Marciniak M., Stelmach M. (1989): Rozpoznanie własności filtracyjnych podłoża gruntowego metodą zalewania cylindra. Konf. pt: „Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski” – Szklarska Poręba, Pr. Nauk. Inst. Geotechn. Polit. Wrocławskiej, Nr 58,  Seria: Konferencje, Nr 29, Wrocław, (str.321-326, rys.2, lit.5).  LINK

037. Marciniak M. (1989): Model matematyczny układu drgającego studnia-warstwa wodonośna. Konf. Nauk. pt: „Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej” – Janowice,  Zesz. Nauk. Polit. Krakowskiej, Monogr. Nr 80, Kraków, (str.265-279, rys.4, lit.12).  LINK

036. Janik B., Kowalik A., Marciniak M. (1989): Pomiary infiltrometryczne, jako podstawa oceny udziału wód rzecznych w zasilaniu ujęcia drenażowego Reda-Pieleszewo. Przegl. Geol., Nr 10, (str.511-516, rys.7, tab.2, lit.12).  LINK

 

1988

035. Mazurek K., Marciniak M., Stelmach M. (1988): Badania modelowe krążenia wód podziemnych w dolinie Redy. „Aktualne Problemy Hydrogeologii” – Sobieszewo, T. IV, Wyd. Inst. Morsk., Gdańsk, (str.105-116, lit.16).  LINK

034. Marciniak M., Mazurek K. (1988): Ocena zmian współczynnika filtracji w rejonie ujęcia Reda-Pieleszewo, na podstawie pomiarów metodą PARAMEX. „Aktualne Problemy Hydrogeologii” – Sobieszewo, T.IV, Wyd. Inst. Morsk., Gdańsk, (str.46-52, rys.4, tab.2, lit.4).  LINK

033. Marciniak M., Mazurek K., Nawrowski R. (1988): Możliwości oceny objętości wody wypompowanej ze studni, na podstawie pomiarów zużycia energii elektrycznej. Gosp. Wod., Nr 4, (str.83-85, rys.3, tab.1, lit.3).  LINK

032. Błaszyk T., Byczyński H., Górski J., Marciniak M. (1988): Zasady projektowania i eksploatacji wód podziemnych uzdatnianych w warstwie wodonośnej. Wyd. Inst. Gosp. Przestrz. i Komun., Warszawa, (str.61, rys.23, tab.8, lit.11).  LINK

031. Marciniak M. (1988): Niekonwencjonalne sygnały identyfikacyjne w hydrogeologii stosowanej. Wyd. Inst. Gosp. Przestrz. i Komun., Warszawa, (str.104, rys.33, fot.3, tab.14, lit.56).  LINK

 

1987

029. Marciniak M., Mazurek K., Stelmach M. (1987): Ocena współdziałania studni drenażowych w dolinie Redy, na podstawie badań modelowych. Symp. pt: „Badania hydrogeologiczne ujęć infiltracyjnych” – Gowidlinko, Przeds. Geol., Gdańsk., (str.83-89, rys.4, lit.15).  LINK

028. Marciniak M. (1987): Interpretacja pomiarów infiltrometrycznych oraz ocena przesączania z Redy do warstwy wodonośnej w rejonie studni badawczej w Pieleszewie. Symp. pt: „Badania hydrogeologiczne ujęć infiltracyjnych” – Gowidlinko, Przeds. Geol., Gdańsk, (str.47-63, rys.7, Tab.3, lit.6).  LINK

025. Marciniak M., Mazurek K., Piotrowski T. (1987): Nowa metoda pomiaru wahań zwierciadła wody. Pomiary, Automatyka, Kontrola, Nr 7, (str.156-158, rys.4, lit.5).  LINK

 

1986

022. Marciniak M. (1986): PARAMEX – nowa metoda pomiaru współczynnika filtracji warstw wodonośnych. Techn. Poszuk. Geol., Nr 5, (str.19-26, rys.6, fot.2, tab.1, lit.15).  LINK

021. Marciniak M., Piotrowski T. (1986): Zestaw urządzeń do pomiaru i rejestracji wahań zwierciadła wody. Techn. Poszuk. Geol., Nr 1, (str.10-16, rys.6, fot.2, lit.2).  LINK

 

1985

017. Marciniak M., Mazurek K. (1985): Modelowanie współdziałania cieków i zbiorników powierzchniowych z warstwą wodonośną za pomocą warunku brzegowego III rodzaju. Techn. Poszuk. Geol., Nr 5, (str.18-24, rys.13, lit.10).  LINK

 

1984

016. Marciniak M. (1984): Ocena możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych sygnałów identyfikacyjnych do wyznaczania parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych. Rozprawa doktorska, AGH, Wydz. Geol.-Poszuk., Kraków, (str.102, rys.26, fot.6, tab.14, lit.80).

 

1983

010. Marciniak M., Mazurek K., Stelmach M. (1983): Wykorzystanie programu OPWEL 8 do symulacji przepływu w dwuwarstwowym systemie krążenia wód podziemnych. Techn. Poszuk. Geol., Nr 1, (str.21-26, rys.8, lit.3).  LINK

 

1982

008. Mazurek K., Marciniak M. (1982): Badanie dynamiki dwuwarstwowego systemu krążenia wód podziemnych za pomocą modelowania matematycznego. Techn. Poszuk. Geol., Nr 6, (str.26-32, rys.1, lit.6).  LINK

 

1981

005. Marciniak M., Pawuła A. (1981): Stanowisko do pomiaru pola temperatur w ośrodku gruntowym. Biul. IKŚ, Nr 2, (str.61-66, rys.5, lit.5).  LINK

 

1980

003. Marciniak M., Schmidt E. (1980): Modelowanie analogowe studni położonej w warstwie wodonośnej o zwierciadle swobodnym. Techn. Poszuk. Geol., Nr 4, (str.35-37, rys.4, lit.5).  LINK

002. Marciniak M. (1980): Modelowanie analogowe zmian zwierciadła wody w procesie eksploatacji studni w warstwie wodonośnej o zwierciadle napiętym. Techn. Poszuk. Geol., Nr 2, (str.19-22, rys.4, lit.6).  LINK